Tijdens je vrijwilligerswerk is het mogelijk dat zelfdoding ter sprake komt of dat je vermoed dat iemand met gedachten hieraan rondloopt. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als vrijwilliger kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt.

Om jullie hierin te ondersteunen organiseren we deze avond in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.

Programma

Tijdens de workshop komen de volgende onderdelen aanbod;

  • Feiten over zelfdoding
  • Het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp ‘zelfdoding’
  • Suïcidepreventie, wat kan jij doen als vrijwilliger?
  • Do’s en dont’s in gesprekken
  • Plenaire oefening/bespreken van eigen casus
  • Verwijzen naar hulp (intern en extern)
  • Wat 113 biedt aan producten en diensten voor hulpvragers, naasten en professionals
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen

Voorbereiding

Voorafgaande de workshop dienen de deelnemers een online training te hebben gevolgd, deze training duurt ongeveer 1 uur. De link naar deze training is Online Training Suïcidepreventie | VraagMaar (113.nl) (https://vraagmaar.113/online-training/)

Daarnaast is het mogelijk om tijdens deze avond een situatie of gesprek bespreekbaar te maken welke je zelf hebt meegemaakt.

Voor wie is deze training bedoeld?   

Voor alle vrijwilligers in de gemeente Zuidplas die bovengenoemde handvaten in de praktijk kunnen brengen tijdens hun vrijwilligerswerk.

Waar en wanneer? 

Maandag 26 september van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur, in Nieuwerkerk aan den IJssel. De exacte locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Hierover krijg je uiterlijk 5 werkdagen van tevoren bericht. 

De training wordt gegeven door 113 Zelfmoordpreventie

Kosten?   

Deze training is gratis voor vrijwilligers. Voor beroepskrachten wordt een bijdrage gevraagd van €50,00 per persoon die voorafgaande de training voldaan dient te zijn.

Aanmelden en meer informatie 

Aanmelden kan via deze link en is mogelijk uiterlijk vrijdag 2 september 2022. Informatie inwinnen kan door te bellen naar 06-14763414 of te mailen naar r.vanwensveen@stzo.nl.