Op deze pagina staat een overzicht van alle minimaregelingen voor volwassenen. Zo kan je stap voor stap kijken waar je recht op hebt en hoe je dat kan regelen. 

Er is ook een overzicht van alle mogelijkheden voor ouders, die willen kijken welke regelingen er zijn voor hun kinderen. Dit is het Kindpakket.

Hulp nodig bij het aanvragen van een regeling? Dat is geen probleem, de Postkamer helpt je graag.

Individuele Studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten die vanwege medische redenen niet in staat zijn om naast de studie inkomen te hebben.

Om recht te hebben dient de student de medische noodzaak aan te tonen. Dit kan door een dossier te laten zien (niet ouder dan twee jaar), in het doelgroepenregister te staan of door nieuw medisch advies op te vragen door IJsselgemeenten.

Vraag aan via IJsselgemeenten(externe link)

IJsselgemeenten voert deze regeling uit. De hoogte van de studietoeslag bedraagt 20% van het wettelijke minimumloon en bedraagt per 1 januari 2023:

Leeftijd

Toeslag per maand

21 jaar en ouder

€ 387

20 jaar

€ 310

19 jaar

€ 233

18 jaar

€ 194

17 jaar

€ 153

16 jaar

€ 134

15 jaar

€ 117

Elk half jaar op 1 januari en 1 juli worden deze bedragen bijgesteld met de wijzigingen van het wettelijk minimumloon.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer het inkomen in 3 jaar (36 maanden) niet hoger is geweest dan het bijstandsniveau dan heb je als inwoner van de gemeente Zuidplas recht op de individuele inkomenstoeslag. De inkomenstoeslag bedraagt 40% van de bijstandsnorm en kan eenmaal per 12 maanden worden aangevraagd. Aanvragen kan via IJsselgemeenten.

Aanvragen(externe link)

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners in Zuidplas kunnen kwijtschelding van het vaste tarief van de afvalstofheffing ontvangen. Je komt daarvoor in aanmerking als je een inkomen op bijstandsniveau hebt . De aanvraag kan je digitaal (met uw DigiD) indienen via de site van de gemeente Zuidplas(externe link). Op deze pagina staat ook meer informatie, zo vind je daar ook de contactgegevens indien je een schriftelijke aanvraag wil doen.

Voedselbank

Inwoners in Zuidplas die moeite hebben met rondkomen kunnen via de Voedselbank een aanvraag doen voor een tas boodschappen. Inwoners uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkappel kunnen voor een aanvraag terecht bij Stichting Zuidplas Helpt(externe link).

Inwoners uit Moordrecht kunnen terecht bij de voedselbank Gouda(externe link). De Postkamer van Stichting ZO! kan de aanvraag hiervoor doen, dit kan niet rechtstreeks.

Boodschappenkast

Inwoners die een te hoog inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de voedselbank, maar toch in financieel zwaar weer zitten kunnen zich voor een voedselpakket melden bij de Boodschappenkast. 

Aanmelden(externe link)

Non-foodbank

Heb je tijdelijk niet genoeg geld om te kunnen kleden, woning in te richten of een fiets aan te schaffen? Dan kan de non-foodbank Gouda en omstreken hulp bieden, ook aan inwoners van de gemeente Zuidplas. Meer informatie en aanmelden kan via Non-foodbank Gouda(externe link).

Bijzondere bijstand

Heb je te maken met onverwachte omstandigheden en daardoor bijzondere kosten die je zelf niet kan dragen? Dit zijn extra kosten die niet iedereen heeft. Dien dan een aanvraag in voor bijzondere bijstand. Deze aanvraag dien je in bij IJsselgemeenten(externe link). Daar vind je ook meer informatie. Bijvoorbeeld over jouw draagkracht.

Bij de bijzondere bijstand wordt gekeken naar jouw inkomen. Over al het inkomen boven 110% van de bijstandsnorm wordt 35% draagkracht berekend. Deze draagkracht zijn de kosten waarvan verwacht wordt dat je die zelf kunt dragen. De gemeente vergoedt de kosten boven deze 35% draagkracht als bijzondere bijstand. 

Energietoeslag

Huishoudens met een inkomen tot 120% in 2022 kunnen € 1.300 energietoeslag aanvragen. Deze aanvraag kunnen inwoners indienen via IJsselgemeenten(externe link). Voor het jaar 2022 kan dit tot en met 30 juni 2023.

Voor 2023 is er wederom een energietoeslag. Deze kunt u nog niet aanvragen. In de zomer van 2023 verwachten we hier meer informatie over te kunnen geven.

Collectieve zorgverzekering

Woon jij in gemeente Zuidplas en heb je hoge medische kosten? Dan is de collectieve zorgverzekering voor inwoners in de IJsselgemeenten voor jou misschien een uitkomst. Deze verzekering loopt via VGZ, maar het afsluiten loopt via de website van IJsselgemeenten(externe link)

Een nieuwe verzekering aanvragen moet meestal voor 1 januari gebeuren.

Landelijke regelingen - zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget

Heb je een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen? Dan kan je misschien een bijdrage in de kosten krijgen.

  • Zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
  • Huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten.
  • Kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
  • Kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Wilt u weten of en hoeveel toeslag je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening via de site van de Belastingdienst(externe link).
Op de website van de Belastingdienst(externe link) lees je ook hoe je de toeslagen aan kunt vragen.
Ook op de site van IJsselgemeenten (externe link)staat meer informatie over onder meer aanvullende uitkering, woonkostentoeslag en kinderopvang