Aandacht voor dementie 

Heeft iemand in jouw omgeving dementie, dan komt er veel op je af. De mantelzorgconsulent kan jou ondersteunen door: 

  • te luisteren naar jouw verhaal/situatie; 
  • mee te kijken hoe vol je bordje is en hoe je de zorg kunt delen. Bijvoorbeeld door je netwerk te gebruiken of activiteiten te vinden voor de persoon met dementie; 
  • vrijwilligers of professionals in te zetten, bijvoorbeeld via SaaM; meer info klik hier!
  • je uit te nodigen voor lotgenotencontact, waarderingsactiviteiten en informatiebijeenkomsten; 
  • tips te geven over hoe je kan communiceren bij vergeetachtigheid; 
  • je te informeren over de verschillende mogelijkheden van ondersteuning.

Kijk ook op dementie.nl of samendementievriendelijk.nl  

Lotgenoten ontmoeten elkaar 

Omgaan met dementie kan een uitdaging zijn. Soms wordt dat te veel. De rol die je had als partner of kind verandert. Hoe houd je het zo lang mogelijk goed vol en kun je nog genieten van de mooie dingen die je samen hebt? Mensen uit jouw omgeving, die niet dezelfde ervaring hebben, begrijpen je vaak niet (of niet goed). Toch heb je de behoefte om je ervaringen te delen. Maar, met wie? Dan is het fijn om met lotgenoten contact te hebben en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Immers, zij zitten in dezelfde situatie.  

Iedere oneven maand is er een lotgenotencontact voor partners en andere mantelzorgers van mensen met dementie. De activiteiten staan op de activiteitenkalender van Stichting Zo!

Rond de Wereld Alzheimerdag (op 21 september) en in het voorjaar is er een lotgenotencontact of informatiebijeenkomst speciaal voor kinderen van een ouder met dementie. 

Contact 

Wil je op de hoogte zijn en uitgenodigd worden? Meld je dan aan bij k.vanveen@stzo.nl of bel 06-83590780

Natuurlijk kun je altijd contact opnemen voor informatie, een persoonlijk gesprek of een aanvraag voor SaaM.

Wmo geïndiceerde zorg

Soms is er andere zorg nodig, naast jouw eigen netwerk, vrijwilligers en de inzet van SaaM. In dat geval kun je een beroep doen op geïndiceerde zorg. Dat is bijvoorbeeld dagbesteding, huishoudelijke hulp, logeeropvang of individuele begeleiding thuis. 

Ook voor deze aanvragen kun je terecht bij Stichting ZO! Kijk hiervoor bij hulpmiddelen en voorzieningen

Casemanager 

Nadat de huisarts of geriater een vermoeden van dementie heeft geconstateerd, krijg je een doorverwijzing naar een Casemanager Dementie van Tandem.

Deze persoon begeleidt je, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Er zijn namelijk heel wat wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom deze ziekte. Niet alleen is de casemanager er voor mensen met een vorm van dementie, maar ook voor zijn of haar omgeving.