Mantelzorg is vaak zwaar en soms heb je even tijd voor jezelf nodig. Dat kan. Professionele organisaties of vrijwilligers kunnen de zorgtaken tijdelijk overnemen. Dat heet respijtzorg. Voor sommige vormen van respijtzorg is een indicatie nodig. Dat leggen we verderop uit. Zowel respijtzorg thuis als vervangende zorg buitenshuis is mogelijk. 

Opvang thuis 

Om de zorg even uit handen te geven, kun je een vrijwilliger inschakelen. Die kan thuis langs komen en de hulpvrager gezelschap houden of eropuit gaan. Verschillende organisaties in Zuidplas hebben mogelijkheden voor deze respijtzorg door vrijwilligers. Neem contact op met de mantelzorgconsulenten zij kunnen je verder helpen. 

Zelf een aanvraag doen voor een vrijwilliger kan ook. Ga voor een aanmelding naar de site van Zovoorelkaar.

Via SaaM biedt Steunpunt Mantelzorg lichte begeleiding aan huis voor ouderen en voor gezinnen. Deze hulp kan ook in de nacht en in het weekend worden ingezet. Deze voorziening is samen met de gemeente Zuidplas opgezet. Want de gemeente wil graag bijdragen aan de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De bijdrage voor deze voorziening is € 5,00 per uur, tot een maximum van vier uur per week.

Opvang buitenshuis 

Dagbesteding zonder indicatie 

Mensen met een beperking of een chronische ziekte hebben soms moeite om de dag zinvol door te brengen. Voor hen zijn er verschillende welzijnsactiviteiten. Kijk maar eens op het overzicht van de inlooppunten in Zuidplas. Hiervoor heb je geen indicatie nodig, soms wordt een bijdrage gevraagd.

Moordrecht

Moerkapelle

Nieuwerkerk aan den IJssel

Zevenhuizen

Dagopvang met indicatie 

Hier kun je terecht voor sociale contacten en allerlei activiteiten. Deze opvang, waarvoor een indicatie is vereist. De dagbesteding kan in verpleeghuis of elders plaatsvinden. Of in het geval van kinderen op een zorgboerderij. 

De aanvraag gaat via het meldingsformulier van ZO!

Dagverzorging 

Deze opvang is bedoeld voor mensen die overdag speciale begeleiding nodig hebben. Daar krijgen ze persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp, een warme maaltijd. Ook zijn er activiteiten voor de deelnemers. Vervoer van deur tot deur is mogelijk.

De aanvraag hiervoor loopt via het CIZ.

Revalidatie 

Wanneer iemand moet herstellen van een ziekte of handicap, dan kan een revalidatieprogramma gevolgd worden. Daar leer je om zo goed mogelijk met de gevolgen van een ziekte of handicap om te gaan. De dagbehandeling is verbonden aan een verpleeghuis. Indicatie van het CIZ is vereist.

Tijdelijke opname in zorghotel of verpleeghuis 

Als het zo is dat iemand na een ziekenhuisopname niet thuis kan blijven, dan is opname in een zorghotel of verpleeghuis mogelijk. Daar is een logeerkamer beschikbaar. Soms ben je als mantelzorger zelf ziek of wil je op vakantie. Ook dan is tijdelijke opname in een zorghotel of verpleeghuis mogelijk. Een indicatie vanuit het CIZ is nodig. Deze respijtzorg kan je ook via het meldingsformulier van ZO! aanvragen.