Moet ik als nieuwkomer inburgeren?

Of je bij langdurig verblijf in Nederland moet inburgeren, hangt onder meer af van je nationaliteit. Als je bijvoorbeeld vanuit een ander werelddeel naar Nederland komt, is de kans groot dat je moet inburgeren. Met andere woorden: je moet de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk economisch zelfstandig wordt. Daarom moet je een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen.

Inburgering is niet voor iedereen verplicht

Je hoeft niet verplicht in te burgeren als je de nationaliteit hebt van:

  • Een land uit de Europese Unie (EU);
  • Liechtenstein;
  • Noorwegen;
  • IJsland;
  • Zwitserland.

Je hoeft ook niet verplicht in te burgeren als je:

  • Jonger bent dan 18 jaar;
  • Ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen je leerplichtig was;
  • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal hebt;
  • Tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Inburgeringsplicht

In alle andere gevallen moet je verplicht inburgeren. Je krijgt hierover automatisch een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook ontvang je een brief van Stichting ZO! met een uitnodiging voor een eerste gesprek (de brede intake). Je bent verplicht om naar deze afspraak te komen. Wij helpen je graag bij het leren van de Nederlandse taal en maken je graag wegwijs in de gemeente Zuidplas. Zodat je je thuis voelt.

Persoonlijk plan

De casusregisseurs Inburgering maken samen met jou een persoonlijk plan. Dit plan gaat over jouw inburgering. Het heet persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarin staat op welk niveau je Nederlands gaat leren en welke activiteiten je gaat doen. 

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de casusregisseur Inburgering. 

Annuska López
T: 0180-474285
M: 06-83651866
E: a.lopez@stzo.nl 
Werkdagen: di t/m do

Mariëlle Graveland
T: 0180-474284
M: 06-83716928
E: m.graveland@stzo.nl  
Werkdagen: di t/m do

Do I need to participate in a civic integration programme as a newcomer?

Whether or not you are required to participate in a civic integration programme when staying in the Netherlands for a longer period of time depends, among other things, on your nationality. If, for instance, you come to the Netherlands from another part of the world, chances are that you will have to participate in a civic integration programme. In other words, you will have to learn the language and familiarise yourself with Dutch society.

The aim is for you to become economically independent as soon as possible. That is why you have to take the Civic Integration Exam or a national Dutch language proficiency exam.

More information

Would you like more information about what civic integration entails? Or make an appointment to get started? Get in touch with the civic integration case manager:

Annuska López
T: 0180-474285
M: 06-83651866
E: a.lopez@stzo.nl 
Workdays: Tuesday to Thursday

Mariëlle Graveland
T: 0180-474284
M: 06-83716928
E: m.graveland@stzo.nl  
Workdays: Tuesday to Thursday