Veel mantelzorgers combineren hun mantelzorgtaken met betaald werk of studie. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mantelzorgers deze combinatie zwaar vindt. Men voelt zich overbelast en ervaart problemen met de combinatie van werk en zorgtaken. 

Het gesprek aangaan met de werkgever is niet altijd makkelijk. Misschien ben je bang voor een sanctie als je aangeeft dat je mantelzorger bent en dat dit consequenties voor je loopbaan kan hebben. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor mantelzorg en werk. De mantelzorgconsulenten steunen werkende of studerende mantelzorgers en adviseren werkgevers bij het invoeren van mantelzorgvriendelijk beleid. 

Tips

  • vertel over je situatie aan je werkgever of Arbo-arts; 
  • bespreek het met je collega’s of studiegenoten; 
  • onderzoek verlofregelingen en kijk in je CAO voor aanvullende bepalingen. 

De regelingen in het kort

  • Calamiteitenverlof: je moet direct vanuit je werk naar een noodsituatie. Bespreek dit met je werkgever. Je salaris wordt doorbetaald, tenzij in je CAO iets anders is opgenomen. 
  • Kortdurend zorgverlof: per jaar mag je twee keer het aantal uren dat je per week werkt, opnemen voor zorgverlof. Dit in overleg met je werkgever. Je krijgt 70% van je salaris doorbetaald. 
  • Langdurig zorgverlof: in een jaar mag je zes keer het aantal uren dat je per week werkt vrij nemen, aanééngesloten of verspreid. Je vraagt dit verlof van tevoren aan. Je werkgever hoeft dit verlof niet door te betalen. 

Op Mantelzorg.nl kan je alle regelingen terugvinden.

Let op 

Misschien heb je recht op toeslagen als je inkomsten dalen door zorgverlof. Je bouwt wel vakantiedagen op tijdens je zorgverlof.  Soms biedt de Wet flexibel werken uitkomst. Mogelijk kun je (tijdelijk) vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht bij een WW- of bijstandsuitkering 

Voor kinderen en jongeren is er hulp mogelijk van schoolmaatschappelijk werk, studieadviseur of van onze consulent voor jonge mantelzorgers, Annelies (06-43030437

Iedere mantelzorger kan een beroep op ons. We denken mee in jouw specifieke situatie en in het contact met je werkgever.