Activiteiten voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers organiseert Stichting ZO! verschillende activiteiten. Op deze pagina vind je een overzicht van alle activiteiten. Bekijk voor alle actuele informatie onze agenda.

Mantelzorgwaardering

Elk voorjaar is er speciaal voor mantelzorgers een leuke activiteit. De inhoud daarvan varieert van een high tea tot een bezoek aan een museum. Het is voor Stichting ZO! en de gemeente een manier om te laten zien dat wij mantelzorgers zeer waarderen.

Elk najaar is er de ‘Dag (of Week) van de Mantelzorg’. Er wordt dan landelijk aandacht besteed aan mantelzorg in het algemeen én er worden informatieve en leuke activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Ook in Zuidplas doen we hieraan mee.

Meer informatie? Neem contact op met Karin van Veen via 06-83590780 of k.vanveen@stzo.nl.

Themabijeenkomsten

Twee keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats voor mantelzorgers. We gaan dan in op actuele thema’s rond mantelzorgtaken. Het doel is om mantelzorgers te helpen om balans te houden: wat kun je aan en wanneer zeg je nee? Deelname is gratis.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Karin van Veen, 06 - 83590780 of  k.vanveen@stzo.nl

Lotgenotencontact dementie

Vanaf maart 2024 is er 1x in de 2 maanden een lotgenotencontact voor mantelzorgers van mensen met dementie. In de gesprekken staat een vooraf gekozen thema centraal. Locatie is de Meidoorn 1A te Nieuwerkerk aan den IJssel, we beginnen om 14.00 uur en sluiten om 15.30 uur af.

De volgende bijeenkomsten staan gepland voor 2024:

  • 13 maart
  • 8 mei
  • 10 juli
  • 11 september
  • 13 november 

Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Neem contact op met Karin van Veen, mantelzorgconsulent dementie, via k.vanveen@stzo.nl of telefoonnummer 06-83590780.

Jonge mantelzorgers

Eén keer per twee maanden wordt er een activiteit voor jonge mantelzorgers georganiseerd. Er zijn aparte activiteiten voor kinderen tot 12 jaar en jongeren ouder dan 12 en de inhoud wisselt: van sport of hobby’s tot een gezellige BBQ.     
 
Twee keer per jaar vindt landelijk de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ plaats. In die week zijn er bijeenkomsten speciaal voor kinderen en jongeren. Het doel ervan is om herkenning te vinden bij elkaar, samen te kunnen ontspannen en contact op te bouwen met lotgenoten. 

Ook is er een appgroep ‘Oudernetwerk Autisme’ en een appgroep speciaal voor jonge mantelzorgers.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Annelies Simons, 06 - 43030437 of annelies.simons@stzo.nl.