Als mantelzorger lever je een belangrijke bijdrage aan de zorg voor je naaste. Gemeenten waarderen deze inzet van mantelzorgers. Ze laten dat jaarlijks blijken via de mantelzorgwaardering. Het budget dat gemeenten hiervoor krijgen, zetten zij naar eigen inzicht in. Daardoor verschilt de invulling per gemeente. De mantelzorgwaardering bestaat bijvoorbeeld uit een geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst voor mantelzorgers. 

Twee waarderingsmomenten

De gemeente Zuidplas waardeert en erkent mantelzorgers voor de zorg die zij geven aan hun naaste. Want, mantelzorgers zorgen intensief en langdurig voor hun naaste. In ieder geval meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden. Daarom biedt de gemeente Zuidplas, via Stichting ZO! Steunpunt Mantelzorg, elk jaar twee waarderingsmomenten aan. 

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in het voorjaar een gezellige bijeenkomst in de gemeente Zuidplas. Soms is dat een High Tea bij Gemiva, een rondleiding bij Jomajole of, zoals in 2022, een smaakwandeling. Het tweede moment valt rond de Dag van de Mantelzorg, op 10 november. Dat is meestal een ontspannende bijeenkomst of workshop. Alle geregistreerde mantelzorgers krijgen hiervoor een uitnodiging via de nieuwsbrief. 

Voor jonge mantelzorgers organiseren we aparte activiteiten. Juist voor hen is het zo waardevol te zien dat zij niet alleen staan in hun jong-mantelzorger zijn.

Alle waarderingsactiviteiten staan op de activiteitenpagina van ZO! 

Themabijeenkomsten en lotgenotencontacten

Naast waarderingsactiviteiten zijn er ook themabijeenkomsten en lotgenotencontacten. Op themabijeenkomsten bespreken we onderwerpen die te maken hebben met mantelzorg, bijvoorbeeld over het levenstestament of over hoe je het vol kan houden. Bij de lotgenotencontacten komen mantelzorgers bij elkaar die te maken hebben met eenzelfde aandoening bij degene voor wie ze zorgen, zoals dementie of autisme. 

Ouders van een kind met autisme hebben een gezamenlijke app-groep. Daar delen ze ervaringen en informeren elkaar. Ook deze bijeenkomsten staan op de activiteitenpagina van ZO!