Ter versterking van ons vrijwilligersteam zijn wij op zoek naar budgetmaatjes. (uren in overleg)

Stichting ZO! biedt één loket (toegang) voor zorg en ondersteuning voor alle inwoners. Je kan dus met vrijwel elke vraag over zorg, welzijn of ondersteuning bij Stichting Zo terecht.

Een budgetmaatje helpt om geldzaken weer op orde te krijgen. Je ondersteund de hulpvrager waar dat nodig is en begeleid hem gedurende korte periode. Je aarzelt niet om zo nodig door te verwijzen naar specialistische hulp. Je bent bereid om een budgetmaatjestraining te volgen en deel te nemen aan intervisie en deskundigheidsbevordering.

*Wij werken met vrijwilligers met een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Taakomschrijving Budgetmaatje:

  • Praten en ondersteunen, daar waar nodig
  • Een budgetplan maken samen met de hulpvrager
  • Alles verzamelen aan papieren samen met de hulpvrager
  • De hulpvrager stimuleren om dingen in gang te zetten
  • Formulieren invullen samen met de hulpvrager (de hulpvrager ondertekent in alle gevallen zelf)
  • Kleine schulden samen oppakken en oplossen
  • De hulpvrager begeleiden naar de schuldhulp van de gemeente of andere instantie en daar alles voor in orde maken
  • De hulpvrager blijven begeleiden bij een schuldhulptraject als contact tussen hulpverlener en hulpvrager

Interesse?

Heb je interesse om budgetmaatje te worden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met geldzaken@stzo.nl of tel. 06-14417050