Met een gehandicaptenparkeerkaart kom je dichtbij alle voorzieningen!

Heb jij een fysieke beperking waardoor je niet in staat bent om zelfstandig 100 meter te lopen? Kun je aantonen dat je een langdurige (minstens zes maanden) loopbeperking hebt? Dan kom je in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarmee kun je op alle gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en in (de meeste) Europese landen parkeren. Je moet je natuurlijk wel altijd aan de lokale parkeerregels houden.

Er zijn verschillende soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: als je lichamelijk beperkt bent, maar wel zelfstandig een auto kan besturen
  • Passagierskaart: als je lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kan besturen (en je dus afhankelijk bent van de hulp van een chauffeur)
  • Instellingenkaart: voor mensen die in een zorginstelling wonen 

Hoe gebruik je de kaart?

De parkeerkaart staat altijd op naam van een persoon en niet op een kenteken. Het is dus mogelijk om de parkeerkaart in elke auto te gebruiken. De geldigheidsdatum is vijf jaar; daarna moet je hem verlengen.
 

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

Om een gehandicaptenparkeerkaart aan te kunnen vragen heb je een geldig identiteitsbewijs nodig en een recente pasfoto. Deze moet voldoen aan de eisen voor paspoort- en identiteitskaarten(externe link). Tot slot is er een ‘medisch’ bewijs nodig.
 

Aanvraag proces

Na jouw aanvraag gaan wij eerst met jou in gesprek of een medische keuring nodig is en welke kosten hieraan verbonden zijn. Hierna ontvang je het aanvraagformulier Gpk, dat je ingevuld bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente kunt aanleveren. Dit aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden. Zij beoordelen de aanvraag en via de GGD adviseren ze de gemeente. De gemeente wijst de gehandicaptenparkeerkaart toe. Het is altijd mogelijk om tegen het besluit in bezwaar te gaan. 
 

Kosten GGD keuring 2024

Aan de keuring voor de gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden: 

  • €353,32 voor de keuring van het spreekuur bij de GGD
  • €156,10 voor een advies op basis van het dossier zoals dat bij de GGD bekend is

De helft van de keuringskosten moeten worden betaald bij de aanvraag. Het is mogelijk om hiervoor een aanvraag voor bijzondere bijstand in te dienen. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je de kosten voor de medische keuring terug. Als jouw aanvraag wordt afgewezen is dit helaas niet het geval.
 

Kosten gehandicaptenparkeerkaart 2024

De gehandicaptenparkeerkaart kost €46,35.

Aanvragen?

Neem telefonisch contact op via 0180 310050 of stuur een e-mail naar info@stzo.nl
 

Gehandicapten parkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is alleen bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. Zo’n parkeerplaats kun je alleen via de gemeente aanvragen(externe link).

Let op: Om een gehandicaptenparkeerplaats aan te kunnen vragen moet je een gehandicaptenparkeerkaart hebben.