Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op gratis jeugdgezondheidszorg. Jij en jouw kind krijgen een uitnodiging om langs te komen op een consultatiebureau of bij de jeugdarts op school. De Jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)(externe link).

Hoe werkt het

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt onder andere ondersteuning bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jouw kind door middel van: 

Wat moet ik doen

Voor meer informatie kijk je op de pagina Centrum voor Jeugd en Gezin of ga je naar de website van het CJG: www.cjgzuidplas.nl(externe link)

Zorg voor kinderen/jongeren met ernstige verstandige, lichamelijke of meervoudige beperkingen

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of  meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz)(externe link). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz. 

Verpleging en verzorging van kinderen tot 18 jaar met een zintuigelijke beperking

De verpleging en verzorging thuis van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)(externe link).

Hulpmiddel of aanpassing voor een kind tot 18 jaar

Heb je een vraag over een hulpmiddel of aanpassing voor een kind, bijvoorbeeld een rolstoel, driewielfiets of woningaanpassing? Neem dan contact met het 'Wmo-loket(externe link)'.

Aanvullende informatie

Rijksvaccinatieprogramma

Om ernstige ziekten en epidemieën te voorkomen, worden alle kinderen in Nederland uitgenodigd om zich kosteloos te laten vaccineren tegen 12 infectieziekten. Dit heet het 'Rijksvaccinatieprogramma'.

Op de website www.rijksvaccinatieprogramma.nl(externe link) vind je meer informatie over het programma de vaccinatiegraad en eventuele bijwerkingen bij vaccinaties.