Doel van de training:

Tegenwoordig moeten kinderen en jongeren niet alleen assertief reageren op school, bij vrienden, tijdens sportactiviteiten en wanneer ze uitgaan, maar ook op internet en hun mobiele telefoon. Tijdens de training ontwikkelen ze sociale vaardigheden om succesvol sociale interacties te kunnen aangaan. Veel jongeren hebben geen problemen met basale sociale vaardigheden zoals luisteren of een gesprek aangaan, maar wel om gericht assertieve vaardigheden te gebruiken.

De training bestaat uit drie fasen: probleeminzicht bijbrengen, werken aan gedragsverandering en terugvalpreventie (ervoor zorgen dat de jongere in de toekomst niet terugvalt in oude gewoonten).

We gaan aan de slag met:

  • de relatie tussen denken, voelen en gedrag.
  • assertief leren weigeren.
  • assertief je mening durven geven.
  • vaardigheden om problemen op te lossen.
  • assertief omgaan met pesterijen en kritiek

 De training bestaat uit:

  • 9 á 10 kind bijeenkomsten van 1 uur
  • 1 evaluatiegesprek met ouders aan het eind van de training
  • Maximale groepsgrootte is 8 kinderen

Voor wie?

Voor kinderen van groep 7 en 8 (leeftijd 10-12 jaar)

Waar?

De gymzaal van de Rehobothschool /Keizerschool, Windvaan 8, 2751 ES Moerkapelle

Wanneer?

Op de maandagen 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 17 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 5 juni en 12 juni. (let op: de training is niet tijdens de meivakantie en tijdens de feestdagen)

Het is voor ouders mogelijk om van tevoren een gesprek met de trainers aan te vragen mochten er van te voren vragen zijn over de training, of voor handige informatie over uw kind die zij moeten weten

Tijd:

van 15:30 tot 16:30 uur.

kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training

Aanmelden?

Aanmelding kan via de School Maatschappelijk Werkers van Stichting ZO!, Eline van Wetten en Kristie Bijeman via email: smw@stzo.nl.