Pgb wat is het en hoe kan je het aanvragen?

Aan hulp, begeleiding, een aanpassing in huis of een andere voorziening zijn natuurlijk kosten verbonden. De gemeente heeft daarvoor contracten met verschillende aanbieders afgesloten en heeft zorg ingekocht. Dat heet zorg in natura. Past die zorg niet bij jouw situatie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een Persoonsgebonden budget (Pgb). Dit is een bedrag waarmee jij zelf de juiste zorg kan inkopen.
 

Wat moet je doen?

Voordat je een Pgb krijgt, wordt eerst gekeken of je daarvoor in aanmerking komt. Het is belangrijk dat jij in een gesprek met een van de medewerkers van Stichting ZO! goed uit kan leggen waarom de zorg die ingekocht wordt door de gemeente niet goed is voor jouw situatie. Als uit dit gesprek inderdaad blijkt dat een Pgb een goede oplossing is, moet je eerst een budgetplan opstellen. In dit plan staat welke zorg je in wil kopen, voor hoeveel uren of dagen per week en voor welk tarief. 

Zorgovereenkomst

Met jouw zorgverleners sluit je een zorgovereenkomst. Een voorbeeld daarvan kan je downloaden via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)(externe link). Hier kun je vervolgens jouw getekende document ook uploaden. Je geeft daarmee de SVB opdracht om de facturen van jouw zorgverleners (voor structurele kosten) te betalen.

Zelf inkopen, zelf verantwoordelijk

Als je een Pgb ontvangt, ben je zelf verantwoordelijk voor het inkopen van jouw zorg, begeleiding, hulp of voorziening. Officieel gezien ben je opdrachtgever en beheer je ook jouw budget zelf. De zorg moet uiteraard wel voldoen aan een aantal specifieke eisen.

Tarieven

Voor de verschillende soorten hulp gelden verschillende tarieven. Op basis van die tarieven wordt jouw Pgb vastgesteld en uitbetaald. Enkele voorbeelden: 

  • Voor niet-professionele ondersteuning (familielid, buren e.d.) geldt een lager tarief dan voor professionele ondersteuning (zorgverleners)
  • Voor de aanschaf van een hulpmiddel/zorg gelden de tarieven van de aanbieders waarmee een contract is gesloten door de gemeente.

Goed om te weten: Eenmalige kosten voor het aanschaffen van hulpmiddelen worden rechtstreeks aan jou betaald. 

Vragen?

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor een Persoonsgebonden budget? Of heb je een vraag? Neem contact op met het Wmo-loket, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur via 0180 - 310050.