Veel stichtingen hebben een Raad van Toezicht, die kijkt of de financiën op orde zijn en blijven én kijkt of het beleid wordt uitgevoerd zoals vastgelegd bij de oprichting. Ook Stichting Zo! heeft een Raad van Toezicht. De leden stellen zich hier graag voor.

Jan Ambachtsheer

Mijn naam is Jan Ambachtsheer (61), gehuwd en twee (volwassen) zonen. Ik woon sinds 1987 in Nieuwerkerk aan den IJssel. In het dagelijks leven ben in manager Bedrijfsvoering bij de gemeente Oosterhout. Mijn achtergrond ligt in HRM/P&O.

In maart 2021 ben ik - na 12,5 jaar - gestopt als gemeenteraadslid bij de gemeente Zuidplas. Daarnaast ben ik vanaf de start van Welzijn Zuidplas betrokken geweest als bestuurslid van stichting Samen Zuidplas. In de periode daarvoor was ik ook geruime tijd bestuurslid van de toenmalige stichting Jeugdwerk Zuidplas. Ook ben ik op dit moment bestuurslid van de stichting Leontienhuis in Zuidplas. 

Naast een uitstekend lokaal politiek netwerk heb ik ook veel contacten in het lokale maatschappelijk middenveld. Ik heb het ontstaan van stichting ZO! vanuit verschillende rollen van dichtbij mogen volgen, het is een mooie uitdaging als lid van de RVT ook bij het vervolg betrokken te zijn. Natuurlijk met als uitkomst een uitstekende dienstverlening aan onze inwoners.

Hoofdfunctie:

 • Manager Bedrijfsvoering bij de gemeente Oosterhout.

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid bij de Stichting Leontienhuis en bestuurslid bij de stichting Internationale Betrekkingen Zuidplas.
 • Lid Raad van Toezicht Stichting ZO!
   

Michel du Chatinier

Mijn naam is Michel du Chatinier en samen met Annet woon ik in Hazerswoude-Rijndijk, één van de acht kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Samen hebben wij twee kinderen, Maico (27) en Aimée (24).

Sinds 2002 ben ik, na 20 jaar bedrijfsleven, actief geworden in het politiek bestuurlijke publieke domein. Ik ben 11 jaar wethouder in de gemeente Alphen aan den Rijn geweest en aansluitend gemeenteraadslid in deze gemeente geworden. Ik werk, in ambtelijke dienst, voor de concerndirectie Bedrijfsvoering van de gemeente Westland. Het sociaal domein is een vertrouwde omgeving voor mij, omdat ik als wethouder van Alphen aan den Rijn jarenlang regionaal en nationaal gewerkt heb aan de 4 Decentralisaties die sinds 2015 wetgeving zijn geworden.

Om nu diezelfde omgeving te ondersteunen in haar groei en ontwikkeling, maar dan in een andere rol, is een uitdaging die mij niet alleen past, maar die ik ook graag wil aangaan. Ik weet als geen ander welke partijen aan tafel zitten en welke belangen er spelen, dus ik kan aan de andere kant van die tafel als toezichthouder ook het juiste antwoord en het benodigde tegenwicht inbrengen. Met plezier en vertrouwen ga ik voor Stichting ZO! samen met de collega's aan de slag.  

Hoofdfunctie:

 • Teammanager Bedrijfsvoering taakveld Financiële Concerntaken bij de Gemeente Westland.

Nevenfuncties:

 • Teammanager A-selectie Senioren bij de Sportvereniging Rohda’76 te Bodegraven.
 • Politiek actief voor de ChristenUnie, gemeenteraadslid in Alphen aan den Rijn.
 • Voorzitter Vereniging van de mandelige weg aan de Rijndijk 191 t/m 191 H te Hazerswoude-Rijndijk.
 • Voorzitter AAV'36.
 • Penningmeester Jeugd Deelname Fonds Alphen aan den Rijn.
 • Penningmeester Stichting Oude Hollandse Waterlinie.
 • Penningmeester Vereniging EHBO Nederland.
 • Lid Raad van Toezicht Stichting ZO!
   

Jan Hijzelendoorn

Mijn naam is Jan Hijzelendoorn en woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in het dorp Kockengen dat onderdeel is van de gemeente Breukelen.

Sinds 2002 ben ik als interim manager werkzaam en heb sindsdien vele interim opdrachten in zowel het publieke als private domein verricht. Vanaf 2009 ben ik als directeur/manager a.i. werkzaam geweest bij vele gemeenten/organisaties in het sociaal domein. Op dit moment ben ik directeur sociaal domein a.i. voor de gemeente Eindhoven.

Ik kijk er naar uit om de toezichthouders functie voor de stichting Zuidplas Ondersteunt! te vervullen en hoop dat ik met mijn ervaring en netwerk in het sociaal domein kan bijdragen aan het succes van deze jonge organisatie.

Hoofdfuncties:

 • Directeur/mede eigenaar van Sharper Minds B.V.
 • Aandeelhouder in Sharper Match B.V.
 • Aandeelhouder in Artship B.V.
 • Eigenaar van VMT B.V., waarvan uit de volgende activiteiten worden geleverd:
 • Directeur Sociaal Domein a.i. van de gemeente Eindhoven.
 • Adviseur van het Sociaal Domein voor de gemeente Leudal.

Nevenfunctie:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting ZO!
   

Robert Knoop

Mijn naam is Robert Knoop en ik ben getrouwd met Marianne. Wij wonen in Nieuwerkerk aan den IJssel en hebben een tweeling, een jongen en een meisje, van inmiddels 27 jaar. De kinderen wonen ieder met hun partner op zichzelf en zijn nu toevallig allebei druk aan het klussen in hun nieuwe huis. Marianne en ik gaan graag met vrienden naar het theater, reizen graag en in de tuin is altijd wel iets om handen.

Als bedrijfseconoom heb ik 18 jaar ervaring in de ICT-sector en vervolgens heb ik 20 jaar als adjunct directeur grootschalige veranderingsprogramma’s mogen leiden binnen de financiële sector. Daarna heb ik mijn koers verlegd naar functies met een maatschappelijk karakter en heb bij de gemeente Rotterdam en op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties digitale programma’s geleid. De overgang van de private sector naar de publieke sector was daarbij bijzonder leerzaam en met name de rol die de burger daarin speelt.

Verder ben ik in 2020 voor een half jaar tijdelijk coördinator budgetmaatjes bij Welzijn Zuidplas geweest en heb daar veel geleerd over het wel en wee van de hulpvragers in het sociale domein binnen Zuidplas.

Het samenvoegen van verschillende organisaties in Stichting ZO! vind ik een positieve ontwikkeling, die - zoals elke verandering - nog wel wat voeten in de aarde zal hebben. Als RvT-lid hoop ik aan Stichting ZO! bij te kunnen dragen met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan met veranderingen in organisaties. Verder wil ik mij als RvT lid graag inzetten om de focus van de Stichting ZO! organisatie op de inwoner die hulp nodig heeft vanuit het Sociale Domein Zuidplas, scherp te houden. Samen met andere leden van de RvT hoop ik constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het succes van Stichting ZO! en de optimale dienstverlening aan onze inwoners.

Hoofdfunctie:

 • Pre-pensionado.

Nevenfuncties:

 • Assessor International Project Management Association (IPMA).
 • Budgetmaatje/ Geldzaken ZO!
 • Lid Raad van Toezicht Stichting ZO!
   

Mignon van der Zwan

Graag stel ik me even kort aan jullie voor; ik ben Mignon van der Zwan (49) en ik woon samen met Rob (62) in Haarlem. We hebben samen twee heerlijke mannen: Morris (21 en sinds kort uitwonend) en Mats (16). Sinds 2003 heb ik, na enkele jaren als ambtenaar binnen diverse gemeenten te hebben gewerkt, mijn eigen organisatieadvies bureau. Mijn werkveld is altijd het gemeentelijk domein, het lokaal bestuur heeft altijd mijn interesse gehad. 

Momenteel werk ik als zaken-wethouder in Bergen op Zoom, met o.a. de portefeuille Sociaal Domein en Organisatieontwikkeling. Beide portefeuilles hebben mijn passie: de afgelopen jaren werk ik als zelfstandig interim-manager met heel veel plezier en energie aan diverse veranderopgaven binnen het Sociaal Domein. De combinatie van mijn bestuurlijke ervaring, mijn inhoudelijke ervaring binnen het Sociaal Domein en mijn veranderkundige aanpak breng ik samen in deze nieuwe rol als lid van de RvT van de Stichting ZO! Een mooie nieuwe organisatie in ontwikkeling, waar ik heel graag mijn bijdrage aan wil leveren. Laten we er samen iets goeds van maken voor de inwoners van Zuidplas!

Hoofdfuncties: 

 • Zelfstandig interim-manager en Organisatieadviseur binnen Van der Zwan & Partners vof.
 • Zaken-wethouder in het college van de gemeente Bergen op Zoom (portefeuilles Sociaal Domein en Organisatie & Personeel), betreft tijdelijke rol in het kader van bestuurlijke reset en Focusakkoord t/m verkiezingen ’22.

Nevenfunctie:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting ZO!