Algemeen 

Deze Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die in ons trainingsoverzicht op de website van Stichting ZO! staan. Met een training bedoelen we alle activiteiten die in het aanbod voorkomen: trainingen, workshops, cursussen, introductie-, informatiethema en netwerkbijeenkomsten. De trainingen zijn kosteloos voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Zuidplas, tenzij anders vermeld. Van beroepskrachten kan er een eigen bijdrage worden gevraagd. De bijdrage kan per activiteit of training verschillen.

Aanmelding en bevestiging

Aanmelden voor een training gebeurt door het invullen van een (online) inschrijfformulier. Bij vrijwel iedere training geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht. Deelnemers ontvangen een bevestiging van deelname zodra bekend is dat een training doorgaat, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training.

Wijzigingen in het aanbod 

Hoewel het aanbod met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt het VIP zich het recht voor wijzigingen in het aanbod aan te brengen. Aan het trainingsaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is het VIP niet aansprakelijk. Indien er sprake is van een datumwijziging van de training kan een training kosteloos worden geannuleerd. Voor eventuele vragen hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. 

Betaling (beroepskrachten)

Degene die inschrijft is verantwoordelijk voor de betaling. Betalingen vinden in principe plaats op basis van een factuur. De factuur wordt voor aanvang van de training toegestuurd, met een betalingstermijn van 10 dagen. Indien betaling uitblijft wordt de deelnemer van deelname uitgesloten en kan om die reden geweigerd worden bij alle volgende activiteiten van het VIP. 

Annulering door het VIP

Indien blijkt dat voor een bepaalde training onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan het VIP besluiten de training te annuleren. Deelnemers krijgen hierover uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training bericht. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht. 

Annulering door deelnemer 

Annulering door een deelnemer dient schriftelijk (per mail) te gebeuren (dit geldt ook voor gratis trainingen). Tot 7 dagen voor aanvang van de training kan de training kosteloos worden geannuleerd. Tenzij anders vermeld. Mocht er na deze 7 dagen, zonder geldige reden, afgemeld worden óf dat de deelnemer zonder afmelding niet aanwezig is, dan zijn we genoodzaakt een factuur te sturen. De kosten kunnen verschillen per training. 

Gebruik fotomateriaal

Het is mogelijk dat er tijdens een training foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Hebt u hiertegen bezwaar dan kunt u dit, voor de start van de training, schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen 

Het VIP is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade, enz. van of aan uw eigendom(men) voor zover dit niet wordt veroorzaakt door nalatigheid van het VIP. U dient zich aan de huisregels van de accommodatie te houden waar u de training volgt. 

Evaluatie

Binnen het VIP doen wij aan effectmeting. Wij sturen de deelnemers na afloop van de training een digitale evaluatie. Wij verzoeken u dit in te vullen. 

Akkoordverklaring

Met het verzenden van het inschrijfformulier voor een training verklaart u zich akkoord met het totaal te betalen bedrag, verbindt u zich voor de gehele training en verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en de privacy en disclaimer van het VIP.