Wanneer u het wijzigingsformulier jeugdwetvervoer invult gaan wij onderzoek doen en kijken of de wijziging gevolgen heeft voor de lopende beschikking.

Heeft het geen gevolgen voor uw lopende beschikking? Dan krijgt u geen nieuwe beschikking en blijft het huidige besluit gehandhaafd. Wanneer de wijziging akkoord is wordt de wijziging doorgegeven aan de vervoerder.
Heeft de gevraagde wijziging wel gevolgen voor de lopende beschikking, dan ontvangt u van ons een nieuwe beschikking per post.

Wijzigingsformulier invullen

Let op: de vervoerder heeft een verwerktijd van minimaal 5 werkdagen.
Heeft u vragen of uw wijziging is verwerkt door de vervoerder, verzoeken wij u contact op te nemen met de vervoerder.
Indien het niet mogelijk is de gevraagde wijziging door te voeren dan neemt een sociaal werker telefonisch contact met u op.