Informatie

Een interactieve ochtend over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in organisaties die werken met vrijwilligers! Trainer is Carin van der Hor, vertrouwenspersoon voor de gemeente Zuidplas.

Deelnemers zullen meegenomen worden in de discussie over grensoverschrijdend gedrag – dit is een begrip dat veel breder is dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na een algemene inleiding zijn er vier mini workshops die deelnemers kunnen doen.

In totaal kunnen uit het programma van deze vier workshops er twee gekozen worden. Natuurlijk krijgt u ook hand outs en handige tips om het geleerde in de eigen organisatie toe te passen.

Onderwerpen 

De onderwerpen van de mini workshops zijn:

  • Hoe doe je eigenlijk een risico inventarisatie op dit onderwerp?
  • Hoe bereid je je voor op een crisis, vooral handig voor besturen!
  • (Helpen met) het opstellen van een gedragscode
  • Vertrouwenscontactpersonen: wat doen die eigenlijk?

Voor wie is deze training bedoeld?    

Iedereen die met vrijwilligers werkt of belangstelling heeft voor het onderwerp sociale veiligheid. 

Waar en wanneer?  

Zaterdagochtend 29 oktober van 09:30 tot 12:30 uur, inloop vanaf 09:15 uur. De exacte locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Hierover krijgt u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren bericht. 

Kosten?    

Deze training is gratis.

Aanmelden en meer informatie   

Aanmelden kan via deze link(externe link) en is mogelijk tot vrijdag 28 oktober 2022. Informatie inwinnen kan door te bellen naar 06-14763414 of mail naar r.vanwensveen@stzo.nl.