Carin is aangesteld als externe vertrouwenspersoon (voor omgangsvormen en integriteitskwesties) voor alle vrijwilligers en betaalde krachten bij onze organisatie (Stichting ZO). 

Wie ben je?

Mijn naam is Carin van der Hor. Ik werk als zelfstandig, extern vertrouwenspersoon, voornamelijk voor organisaties met maatschappelijke doelstellingen. Daarnaast werk ik ook als interim manager, trainer en coach. Als jullie meer willen lezen over wie ik ben: www.carinconsulting.org(externe link).

Ik heb lang in de ontwikkelingshulp en noodhulpverlening gewerkt, met een bijzondere interesse in protectie vraagstukken (dus eigenlijk ook sociale veiligheid). Vandaar dat ik ook nog weleens opdrachten doe voor opdrachtgevers in die sector.

Ik woon in de buurt van Zuidplas: in Capelle aan den IJssel, met uitzicht op de rivier. Dat maakt dat het voor mij vrij gemakkelijk is om gesprekken in persoon te voeren – dat is vaak wel fijner.

Wat doet een vertrouwenspersoon precies?

Ik ben als vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor kwesties rondom ongewenste omgangsvormen op het werk. Denk bijvoorbeeld aan vragen of situaties die te maken hebben met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie. Als vertrouwenspersoon zorg ik voor opvang en ondersteuning van medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen. Ook kun je me benaderen als je (het vermoeden hebt dat je) een integriteitsschending hebt geconstateerd. In dat geval kun je samen met mij overleggen hoe je hier een melding van zou kunnen doen.

Wat vind je interessant in je werk?

Het leuke aspect van mijn werk vind ik, dat ingewikkelde kwesties waarbij de emoties hoog op kunnen lopen, vaak op een eenvoudige manier opgelost kunnen worden. Een gesprek met de vertrouwenspersoon maakt de situatie vaak behapbaar en daarmee de aanpak van het probleem eenvoudiger. Als resultaat van mijn werk zie ik gelukkig vaak dat mensen op hun (vrijwilligers)werk weer lekker in hun vel zitten.

Wie mag er contact met je opnemen?

Alle vrijwilligers of medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen, of een integriteitsschending hebben gesignaleerd, kunnen mij benaderen. Dat kan zijn omdat je je verhaal kwijt wilt, om nog eens door te praten over wat er is gebeurd, of om meer duidelijkheid te krijgen over hoe jouw organisatie omgaat met ongewenst gedrag, integriteit, enzovoort.

Jouw ervaring staat hierbij centraal. Wanneer je de situatie ervaart als storend of intimiderend, dan kun je mij inschakelen. Bij twijfel kun je mij uiteraard ook bellen. Dan komen we er samen wel uit. En wat je ook moet weten: alles wat we bespreken blijft vertrouwelijk onder ons. Ik heb een geheimhoudingsplicht. 

Bespreek ik ongewenste omgangsvormen, of integriteitskwesties alleen met jou?

Mocht je te maken hebben met ongewenste omgangsvormen, of integriteitsschendingen binnen je (vrijwilligers)werk, dan blijft het natuurlijk van belang dit te bespreken met je leidinggevende of coördinator. Het voordeel hiervan is dat die de mogelijkheid krijgt ook daadwerkelijk iets aan het probleem te doen en bovendien inzicht krijgt in de problematiek die door de vrijwilligers ervaren wordt. Je kan er ook voor kiezen om mij te bellen, bijvoorbeeld als je het gebeurde eerst in vertrouwen wilt bespreken, als je niet zeker bent van de aanpak, of als je juist problemen met je leidinggevende hebt.

En als een leidinggevende/coördinator vragen heeft? 

Ook zij kunnen mij uiteraard raadplegen als ze vragen hebben. Vaak gaat het om concrete situaties: hoe begeleid ik mijn vrijwilliger of werknemer,  hoe verloopt de procedure nu verder, enzovoort. Maar het kan ook gaan over meer inhoudelijke situaties, je visie, of over de emoties die hierbij komen kijken. Soms wil je alleen maar een second opinion: “doe ik het zo goed?” Tenslotte kan ik op aanvraag ook voorlichting geven over het omgaan met ongewenst gedrag. 
 

Hoe kunnen mensen jou bereiken?

Stuur een mailtje aan: VertrouwenspersoonSTZO@gmail.com of bel/app me via telefoonnummer: 06-40016234 Mocht je me niet direct aan de lijn krijgen, spreek dan een voicemailbericht in. Ik bel dan zo spoedig mogelijk terug. Je kunt mij 365 dagen per jaar bereiken: mocht ik afwezig zijn door bijvoorbeeld vakantie, dan heb ik altijd een vaste vervanger met wie ik al jaren werk. Haar informatie vind je dan in de afwezigheidsmelder van de e mail. En, goed om te weten, mocht je liever met een man willen spreken, dan kan ik je doorverwijzen naar een mannelijke collega.