Veilig, begeleid of (weer) zelfstandig wonen

De Wmo-voorziening ‘Beschermd Wonen’ biedt volwassenen met psychische of psychosociale problemen een veilige woonomgeving. Lukt het niet om (tijdelijk) zelfstandig thuis te wonen? Ook niet met hulp van een mantelzorger of begeleiding van een hulpverlener? Dan kom je misschien in aanmerking voor Beschermd Wonen. 

Dit zijn accommodaties van instellingen met toezicht en begeleiding. Je wordt begeleid door ervaren medewerkers en leert om goed voor jezelf te zorgen (zelfredzaamheid). Zo kan je mee blijven doen in de samenleving en uiteindelijk weer zelfstandig wonen. 

Op de pagina eigen bijdrage lees je meer over de eventuele kosten.

Gewoon thuis

Voordat je ‘Beschermd’ gaat wonen wordt er eerst gekeken naar jouw thuissituatie. Misschien kan je ‘Gewoon Thuis’ blijven wonen. Bijvoorbeeld met gespecialiseerde hulp en/of intensieve begeleiding aan huis. Daarnaast is er altijd (crisis)hulp beschikbaar. Deze dienst is 24/7 te bereiken en kan ook hulp aan huis bieden.

Kinderen en jongeren

Ook voor kinderen en jongeren zijn er verschillende mogelijkheden om in een veilige omgeving te wonen. Deze vind je op de pagina jeugdhulp.

Meer informatie of een aanvraag doen

Denk jij dat Beschermd Wonen/Gewoon Thuis voor jou de oplossing is? Neem contact met ons op door het meldingsformulier in te vullen. 

Meldingsformulier Stichting ZO!

Voor vragen kun je contact opnemen met het Wmo-loket. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur via 0180-310050.