Waar kan ik terecht voor hulp?

Vergeetachtigheid of dementie? 

Iedereen vergeet wel eens wat, maar wanneer is er sprake van dementie en wanneer is het alleen vergeetachtigheid? Twijfel hierover is een aanleiding om de huisarts te bezoeken of een geheugentest te doen. 

De huisarts kan zelf het onderzoek doen of verwijst door. (Bijvoorbeeld naar de geheugenpoli, poli geriatrie of specialist ouderen geneeskundige van Tandem). Bij een vermoeden van dementie of nadat de diagnose dementie is gesteld kan de huisarts of de specialist van het ziekenhuis doorverwijzen naar de casemanager van Tandem.   

Ondersteuning vanuit Stichting ZO! 

Is er ondersteuning nodig bij geheugenproblemen of dementie? Dan kunnen de medewerkers van Stichting ZO! je de weg wijzen naar deze ondersteuning en andere voorzieningen. Zodat het thuis zo lang en prettig mogelijk goed vol te houden is, ook om mee te doen aan het dagelijkse leven.

Denk aan een luisterend oor van de ouderadviseur of mantelzorgconsulent, een maatje (inwoners voor elkaar) of begeleider (Saam) om samen dingen te doen die alleen niet meer lukken. Ook is er een lotgenotencontact voor naasten die te maken hebben met dementie, zijn er informatieavonden en kun je advies inwinnen rondom wonen, maaltijden etc. Stel uw vraag en wij zoeken met u mee naar oplossingen. 

Casemanager Tandem 

Een casemanager van Tandem treedt op als contactpersoon voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, bekijkt welke hulp of zorg nodig is en onderhoudt contact met andere zorgverleners om de zorg op elkaar af te stemmen.