Misschien staat jouw vraag hier tussen?

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met het Wmo-loket.

Wie komt in aanmerking voor een Wmo voorziening?

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning is geregeld dat de gemeente jou helpt als je om een bepaalde reden niet mee kunt doen in de samenleving. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor, natuurlijk met hulp van familie, vrienden of bekenden.

De Wmo is er voor iedereen: gezonde mensen en mensen met (verstandelijke) beperkingen, ouderen, mensen met chronische psychische problemen, psychosociale problemen en ouders met opvoedproblemen.

Welke voorzieningen vallen onder de Wmo?

Onder de Wmo vallen onder meer:

 • Hulp bij het huishouden
 • Diverse woonaanpassingen: bijvoorbeeld een douchestoel of een aanpassing aan de woning om de toegankelijkheid te verbeteren
 • Diverse vervoersvoorzieningen, zoals een CVV-pas of een scootmobiel
 • Dagbesteding (gespecialiseerd)
 • Begeleiding (gespecialiseerd)

Wil jij weten of een voorziening wel of niet onder de Wmo valt, neem dan contact op via het Wmo-loket.

Wat is zorg in natura?

Kies jij voor zorg in natura? Dan krijg je de zorg die jij nodig hebt via een zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft een contract met de gemeente. Zelf heb jij geen omkijken naar de financiële afhandeling. Dit regelt de gemeente direct met de zorgaanbieder. 

De gemeente heeft contracten met verschillende aanbieders. Op de pagina Zorg in natura vind je een overzicht van die aanbieders. 

Wat moet ik doen als de toekenningsdatum voor mijn hulp in de huishouding verloopt?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verlenging als deze verloopt. Ben jij van mening dat je na het eindigen van de toekenningperiode nog steeds in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden? Dan vragen wij jou acht weken voor het eindigen van de toekenningperiode een nieuwe aanvraag in te dienen.

Graag laten we je weten dat wij niet met terugwerkende kracht verlengen. De datum waarop je de aanvraag voor verlenging doet is dus van belang. Als je voor het eindigen van jouw toekenningperiode een verzoek om verlenging doet, wordt deze (bij een positief besluit) aansluitend aan het einde van de deze periode verlengd. Als je een verzoek tot verlenging doet na het eindigen van de toekenningperiode, gaan wij uit van de aanvraagdatum. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat je één week tot enkele weken geen hulp bij het huishouden ontvangt.

Mag ik mijn Wmo-voorziening meenemen op vakantie?

Ja dat mag.

Ga je naar het buitenland, dan moet je voor voorzieningen met een WA-verzekering een groene kaart mee te nemen. De groene kaart kan je opvragen bij jouw leverancier.

Verblijf je binnen Nederland en heb je pech, dan kan je een reparatieverzoek indienen bij de leverancier. Zoals je dat normaal ook doet. Ben je in het buitenland, dan voert de leverancier geen reparaties uit.

Neem je hulpmiddel mee op vakantie, dan adviseren wij je om een reisverzekering af te sluiten waarbij het Wmo-hulpmiddel volledig verzekerd is.

Hoe vraag ik een Gehandicaptenparkeerkaart aan?

Je kan een aanvraag doen via de pagina Gehandicaptenparkeerkaart. Wij adviseren je om eerst contact op te nemen met het Wmo-loket. Zij kunnen jou informeren over de aanvraagprocedure.

Hoe vraag ik een Gehandicaptenparkeerplaats aan?

Je kan alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als je al in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. Heb je deze parkeerkaart al? Ga dan naar de pagina: Gehandicaptenparkeerplaats(externe link) van de gemeente.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Ben jij het niet eens  met een besluit? Dan kan je bezwaar indienen. Op de website van gemeente Zuidplas kan je meet informatie vinden en direct bezwaar indienen(externe link).

Wanneer ben je mantelzorger?

Zorg jij langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan ben jij mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het betreft hier geen alledaagse zorg, maar zorg die wordt verleend, omdat dat door omstandigheden nodig is.

Ik ga verhuizen naar de gemeente Zuidplas, wat moet ik doen met mijn huidige voorziening(en)?

Neem contact op met het Wmo-loket zij kunnen je informeren over de procedures en regels.

Mijn kind volgt speciaal onderwijs, kom ik in aanmerking voor een reiskostenvergoeding?

Op de pagina Leerlingenvervoer vind je meer informatie en kan je een tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen.

Hoe vraag ik een Wmo voorziening aan?

Om hulp of ondersteuning aan te vragen, kan je contact opnemen met het Wmo-loket. Binnen vijf werkdagen neemt de Wmo-consulent een afspraak met je voor een persoonlijk gesprek bij jou thuis, het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’.

Hoe bestel ik een rit met de GroeneHartHopper?

Je bestelt een rit via 0800-0220900 of via de website van GroeneHartHopper(externe link). Hier staan ook de actuele tarieven.

Als je van de gemeente een indicatie voor een CVV-pas hebt gekregen, ontvang je bij de toekenningsbeschikking een informatiefolder van de GroeneHartHopper. Het kan ook zijn dat je deze folder tijdens het huisbezoek van de consulent hebt ontvangen. In deze folder staat duidelijk beschreven wat het CVV inhoudt en hoe het werkt.
 

Regels voor reizen met de GroeneHartHopper

 • De gemeente levert geen OV-passen. Dit kan alleen direct bij de vervoerder
 • Een OV-pas kan alleen op naam van een persoon worden gezet. Niet op naam van een instelling. Één persoon reist per pas
 • Je kan maximaal 5 zones met de Groene Hart Hopper reizen. Als je verder moet reizen moet je overstappen op het reguliere OV
 • Overstappen op het openbare vervoer kan niet meer als prioriteitsrit worden aangevraagd
 • Voor een religieuze viering in bijvoorbeeld een moskee kan een prioriteitsrit worden aangevraagd
 • De maximale omrijd tijd is bij 2 zones 15 minuten, vanaf de 3e zone is dit maximaal 30 minuten
 • Bij een loosmelding mag de retourrit niet automatisch komen te vervallen. Dit mag alleen als er contact is geweest met u als reiziger en u instemt met het annuleren van de retourrit
 • Tijdens reguliere spitstijden mag de vervoerder geen ritten weigeren. Er kan wel een vrijblijvend voorstel gedaan worden voor een alternatieve tijd
 • Klachten over reizen met de GroeneHartHopper? Neem contact op via 0900 6008008 (€0,35 per gesprek ex. gesprekskosten). Jouw klacht moet binnen 3 weken na de desbetreffende rit ingediend zijn.
 • De kosten voor het gebruik van de GroeneHartHopper staan op de website(externe link)